Dầu nhớt rảnh trượt máy công cụ Mobil Vacounline 1400 Series

 

 Mobil vacounline 1405

 Mobil vacounline 1409

 Mobil vacounline 1419

 

 Typical Properties


Mobil Vacounline 1400 Series 14051409 1419
ISO Viscosity Grade3268220
Viscosity, ASTM D 445   
cSt @ 40ºC3268215
cSt @ 100ºC5.38.5719.0
Viscosity Index, ASTM D 2270969696
Copper Strip Corrosion, 3 h @ 100ºC, ASTM D 1301B1B1B
Rust Characteristics, ASTM D 665APassPassPass
Pour Point, ºC, ASTM D 97, ( max)-12-6-6
Flash Point, ºC, ASTM D 92210218257