Dầu nhớt máy nén khí Mobil rarus 800 seriesDầu máy nén khí - Mobil Rarus 800 Series 

Mobil Rarus 824
Mobil Rarus 826
Mobil Rarus 827
Mobil Rarus 829


Mobil Rarus 800 Series là tập hợp các sản phẩm dầu nhớt có tính năng vận hành tuyệt vời phục vụ máy nén khí, chủ yếu nhằm bôi trơn các máy nén khí chuyển động qua lại có cường độ cao.