Dầu chống rỉ Mobilarma 700 series

 

 

 Dầu nhớt chống rỉ - Mobilarma 700

Mobilarma 798

Mobilarma 777

Mobilarma 778

- Độ nhớt: Độ đặc của mỡ cấp số 1
- Dùng cho:  Bôi trơn và chống rỉ sét cho dây cáp dùng trong công nghiệp và tàu biển
- Chất lượng: