DẦU HỘP SỐ MOBILGEAR XMP

 

 


MOBILGEAR XMP Dầu hộp số
 
 
Mobilgear XMP
Cấp độ nhớt ISO                       100         150       220       320       460     680
Độ nhớt, ASTM D 445:
cSt @ 40 oC                               100        150        220       320        460      680
cSt @ 100 oC                             11.1       14.6       18.8       24.1       30.6     36.9     


Chỉ số đ đ ộ nhớt, ASTM D 2270:
Bao bì: 208 lít