Mỡ tổng hợp MOBILTEMP SHC 460

Mobil 98E576 

 

 

 

 

MOBILTEMP shc 460
Mỡ công nghiệp tổng hợp

Mobiltemp SHC Series mỡ bôi trơn được sử dụng trong nhiều ứng dụng nhiệt độ cao, cũng như các ứng dụng thấp nhiệt độ thấp bắt đầu hoặc chạy mô-men xoắn rất quan trọng. They provide excellent grease life at high temperatures and offer extended relubrication periods and energy savings potential. Cung cấp dầu mỡ tuyệt vời ở nhiệt độ cao và cung cấp các thời kỳ thay mỡ định kỳ mở rộng và tiềm năng tiết kiệm năng lượng.